Det regnar och då är det hobbyväder d.v.s. man kan vara i hobbyrummet utan att känna dåligt samvete för allt som borde göras med hus och trädgård.
Arbetet med förlängningen fortskrider. Som synes har bakgrunden blivit längre och det återstår bara lite ny färg. Framför fabriksbyggnaderna syns det som ska bli väg.
Nu blir fabriksområdet betydligt bättre. I framkanten är plattan över hållplatsen uppsågad så att den kan böjas upp mot vägen för att få en avtagsväg ner mot den lägre delen.
Som synes blir det gott om plats för uppfällda pantografer. Lite stödmurar och vägbankar kommer att täcka runt vägen vilken blir väldigt bred i H0 skala. Tanken är att göra lite parkeringsfickor och en busshållplats längs med kanten mot fabriken.
Spåren försvinner under en vägbro och vägen går ut i bakgrunden. Det blir en slänt på andra sidan vägen som döljer spåren. Eftersom spårbädden sluttar något och ställverket är för lågt för överledningen får jag göra en påbyggnad på grunden.
Här har vi lite murverk runt nedfarten till tågmagasinet och utdragsspåret för gruv bangården. Ställverket som står vid lokstallet ska ner på den bara “fläcken” intill stickspåret för motorvagnarna.