Jag har kopplat av med en arbetsdag i hobbyrummet, abstinensen blev för stor. Tanken var att bygga på gaveln några cm för att industribyggnaden skulle få plats.
Efter lite funderingar så tog jag till lite mer, närmare bestämt 30 cm. Ja varför inte det finns ju gott om plats numera.
Fördelarna är flera, den underjordiska hållplatsen blir lite rejälare och husraden längre. Industriområdet kan disponeras bättre.
Det blir även lättare att få frigång för överledningen.
Nu blir intrycket att spåren fortsätter rakt fram klarare då man inte längre ser kurvan.
Samma sak med det bakre spåret, detta viker av bort från åskådaren så att man inte kopplar ihop det med hållplatsen. Eftersom den ej synliga delen blir lite längre kan man “hålla” ett längre tåg här för att det inte ska dyka upp direkt efter att det försvunnit.