Det har varit tyst länge här! Jo och det beror på att jag “pausat” bygget och delat banan. Anledningen är att vi ska flytta till ett större hus i december. Om jag fortsatt att bygga så skulle det inte gå att flytta banan. Nu får jag ett hobbyrum inne i huset och slipper att gå ut för att komma dit. Ramen är påbörjad och viss rälsläggning likaså, bilder kommer så snart anläggningen är på plats.
Jag sticker in en renritad spårplan så har ni något att “bita” i så länge. Ett nio-spårs tågmagasin med bra åtkomlighet blir det. Den maximala tåglängden ligger på två meter så här är lite marginal också.
Sen har vi detta “garnnystat” där jag undan för undan medan jag bygger ska beskriva hur och varför alla spår ligger som de gör. Allt är nämligen väldigt noga uträknat. Som tidigare nämnts har jag gjort några justeringar med utgångspunkt från att jag inte behöver tänka på åtkomligheten. Längst upp till höger ligger ett “gruvspår” i och med att jag kunnat lägga magasinet på samma “kortsida” får jag möjlighet att trycka in tomma vagnar i gruvbyggnaden och där lasta med kol. När sedan de lastade vagnarna kommer ner i magasinet är det bara att lasta av på samma ställe. Då får gruvan tillbaka tomvagnar i stället för de lastade man skickade föregående dag.